مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

خانواده معمولا از زن، مرد، یک یا چند فرزند تشکیل شده است. در هر خانواده ای ممکن است روابط بین زن و مرد، پدر و فرزندان، مادر و فرزندان و فرزندان با یکدیگر مختل گردد و برای تمام اعضای خانواده مشکلاتی به وجود آورد. مشاوره خانواده درمانی مفید برای بهبود روابط و افزایش سلامت اعضای خانواده‌ است. مشاوره خانواده میتواند در تمامی شرایط اعم از لحظات پر تنش، عصبانیت های به وجود آمده و متداول، غم و اندوه حاصل از اتفاقی خاص و… کمک رسان باشد. در مشاوره خانواده، به اعضای خانواده کمک می‌شود تا نیازهای یکدیگر را فهمیده و درک کنند، پایه‌های خانواده‌شان را محکم کنند و در آخر در زندگی و روابط‌شان تغییرات مفیدی اعمال کنند. در بعضی موارد دیده می شود که فرد برای مشاوره فردی مراجعه می کند اما درمانگر با توجه به ریشه ی مشکلات فرد برای وی مشاوره خانواده را تجویز می کند. مشاوره خانواده بدین صورت است که معمولا جلساتی تشکیل شده که در آن مشاور با اعضای خانواده به گفتگو نشسته و در مورد مشکلاتی که بر آنان تاثیر گذاشته بحث می‌کنند.