مشاوره فردی

مشاوره فردی

زندگی اجتماعی، موجب کشف و شناخت شخصیت و هویت هر فرد می شود. بازخوردهای منفی اجتماع و یا عوامل دیگر با مشکلات میتواند باعث اختلال شود. برای حذف موانع و خارج شدن از چالشها، نیاز به مشاوره و گرفتن راهکارهای مناسب است. از جمله مواردی که شخص را درگیر خود می کنند: انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، استرس، اضطراب، بدبینی، منفی نگری، ناامیدی و…

مشاوره فردی فرآیندی است که به واسطه آن، مراجعه کننده ها با یک درمانگر آموزش دیده، در محیطی امن و مطمئن به بررسی احساسات، باورها و یا رفتارهایشان می پردازند. کار مشاور کمک به حل معضلات و مشکلات فردی مراجعه کننده است. مشاوره فرآیندی تخصصی بین مراجعه کننده و مشاور است که از طریق آن مراجعه کننده با کمک درمانگر، مشکلاتش را بررسی و تحلیل می‌کند، بر نکات ناشناخته شخصیت خود آگاهی می‌یابد و در نهایت به جستجوی راه حل مناسب برای مشکلاتش می‌پردازد. یکی دیگر از انواع مشاوره، مشاوره خانواده است که از طریق آن روابط متعادل و سالم بین اعضای خانواده برقرار می شود.