پروتز سینه

پروتز سینه

پروتز سینه راهکاری برای افزایش حجم سینه است. از پروتز سینه جهت ایجاد سینه‌های بزرگ‌تر و حجیم‌تر یا جایگزینیِ حجم از دست رفته سینه در حین شیردهی، حاملگی، کاهش وزن و سوءتغذیه، سرطان یا ضربه استفاده می‌کنند. انتخاب پروتز معمولا با توجه به پهنای سینه، ارزیابی پوشش نسج نرم سینه و بافت سینه صورت می‌گیرد. بزرگ کردن سینه با پروتز عملی کم تهاجم و سرپایی است که تحت بیهوشی عمومی در مدت یک تا دو ساعت انجام می‌شود.

پروتز سینه برای افرادی که سینه های کوچکی دارند یا به نحوی سینه هایشان را از دست داده اند کاربرد دارد. حال آنکه لیفت سینه بیشتر برای افرادی که سینه های افتاده دارند استفاده می شود. این دو عمل را به صورت همزمان می توان انجام داد. لیفت سینه با پروتز(پروتز ماستوپکسی) یکی از روش‌های بالا کشیدن سینه ب‌وسیله‌ی پروتز است. در این روش برای اصلاح افتادگی و بزرگ کردن سینه‌ها از پروتز سینه استفاده می‌شود.