کرایولیپولیز

کرایولیپولیز

یک روش غیرتهاجمی برای حذف سلولهای چربی ناحیه ی تحت درمان است. کرایولیپولیز مقدار سلولهای چربی ناحیه تحت درمان را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می‌دهد.

این دستگاه سلولهای چربی زیر پوست را فریز می‌کند. سلولهای چربی تخریب شده و به تدریج تجزیه میشوند و از کبد خارج میشوند.

  کویتیشن به عنوان مکمل در کنار کرایولیپولیز پیشنهاد میشود. کویتیشن کمک میکند سلولهای چربی کوچکتر شده و راحتتر تجزیه و دفع شوند.

چرا کرایولیپولیز؟

  • این روش سلولهای چربی را به طور کامل حذف و از بدن خارج میکند. بنابراین مانند رژیم و ورزش برگشت پذیر نیست.
  • روشی غیرتهاجمی، غیر جراحی و کم خطر می باشد‌.
  • به علت غیرجراحی بودن روش زخم و عفونتی روی بدن ایجاد نمی شود.
  • نیاز به دوران نقاهت ندارد.
  • تنها به اصلاح ناحیه ی خاصی که قصد کوچک کردنش را دارید می پردازد.